How to use condensation in a sentence. During condensation, atoms and molecules form clusters. During condensation, atoms and molecules form clusters. Find more words! , ఉష్ణం విడుదలై శక్తివంతమైన వాయుమండల సంవహన ప్రవాహాలకు కారణమౌతుంది. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. dictionary) English Meaning of Condemnation , Condemnation Meaning in English, Condemnation Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Meaning of condent. Condensation is an integral part of the water cycle, which shows how water continuously cycles throughout the Earth in solid, liquid, and gaseous forms. It is the reverse of vaporization. atmospheric moisture that has condensed because of cold, (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol; especially in dreams, the act of increasing the density of something, the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state, the process or result of becoming smaller or pressed together; "the contraction of a gas on cooling". It can also be defined as the change in the state of water vapor to liquid water when in contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Telugu Meaning of Condensation or Meaning of Condensation in Telugu. As your compressor is compressing air, the stored air can become very warm, meaning that it contains a lot of water vapor. 2. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, అడవులతో నిండిన మంచుగల హెర్మోను పర్వతపంక్తులు నేడు కూడా రాత్రివేళ తేమను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, అది, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, హెర్మోను పర్వత శ్రేణి మీది చల్లని మేఘాలు అలాంటి ఆవిరులను దక్షిణంగా యెరూషలేమంత దూరం తీసుకువెళ్లగలవు, అక్కడ అవి. A liquid that is the product of condensation. It is associated with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid. అందులో “విసుగు పుట్టించే భాగాలు” తొలగించబడ్డాయని ఒక పునర్విచారకుడు అన్నాడు. exports to 44.3 million tons in 2003, 13% higher than in 2002. Information and translations of condensating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. Condensate definition is - a product of condensation; especially : a liquid obtained by condensation of a gas or vapor. Condensation Definition. Condensation of vapor on a surface takes place when the surface temperature is lower than the saturation temperature. condensation meaning: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. As the air cools down, that vapor will turn to condensation. The part of a natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be easily condensed. The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed. / ˌkɑːn- / the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or steam becoming cool: We get a lot of condensation on the walls in the winter. The concentration of water vapor in air is usually expressed as the relative humidity . in clouds, falls back to the earth as precipitation (rain. By using our services, you agree to our use of cookies. (kŏn′də-nā′shən, -dō-) n. The act of condoning, especially the implied forgiveness of an offense by ignoring it. the act or process of … The longer answer is dewpoint is the temperature at which water vapor in your compressed air is no longer vapor, and changes to a liquid form (condensation). More Telugu words for condensation. రెండు అణువులని జతపరచుట. As your compressor is compressing air, the stored air can become very warm, meaning that it contains a lot of water vapor. Condensation is the process by which water vapor in the air is changed into liquid water. ): They disagreed on how to define “liberal.” See more. Meaning of condensating. (Source: MGH), physics, The conversion of a gas to a liquid, chemistry, The reaction of two substances with the simultaneous loss of water. Learn more. Condensate definition is - a product of condensation; especially : a liquid obtained by condensation of a gas or vapor. Condensation definition is - the act or process of condensing: such as. Condensation of water is when water changes from gas to a liquid or crystal shape. It is the reverse of vaporization. nighantuvu) English to Telugu (ex. Verbs for condensation include condence, condensate, condensated, condensating, condense, condensed, condenses, condenseth and condensing. How to use condensate in a sentence. All rights reserved. Your assignment is not simply to review it or to, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ రూపంలో. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of … What does condent mean? is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to, దాదాపు సంవత్సరమంతటా హెర్మోను శిఖరం మంచుతో కప్పబడివుంటుంది, అందువల్ల రాత్రివేళ దానిమీదుగా వీచే వెచ్చని ఆవిరి, Though Luke 2:39 may seem to indicate that, to Nazareth right after presenting Jesus at the temple, this text is part of a, లూకా 2:39లో యోసేపు మరియలు యేసును ఆలయమందు ప్రతిష్ఠించిన వెనువెంటనే నజరేతుకు వెళ్లినట్లుగా సూచించినట్లు అనిపించినప్పటికీ, యిది, Designed to be read in 100 minutes, the new version, the Hebrew Scriptures into 17 one-page sections and the Greek Scriptures into 33, thus leaving out, as one reviewer puts it, all those “boring bits.”. See more. Keeping humidity below 50 percent can prevent water condensation on building materials. coils, where it gives up its heat and returns to a liquid state. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Information and translations of condent in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. condensation meaning: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. Aldol Condensation, in organic chemistry, is a condensation reaction of enol aka enolate and carbonyl compound. Condensation has multiple meanings in the field of biology. Any gas can condense, either because the temperature is dropping or the pressure is increasing. CONDENSATION meaning in telugu, CONDENSATION pictures, CONDENSATION pronunciation, CONDENSATION translation,CONDENSATION definition are included in the result of CONDENSATION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. సంక్షేపణం. Information and translations of condensating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Transformation from a gas to a liquid. లేదా దాదాపు 7,000 మాటల్లో క్లుప్తమైన మొత్తం బైబిలు చరిత్ర మాత్రమే ఉంటాయి. Condensation happens one of two ways: Either the air is cooled to its dew point or it becomes so saturated with water vapor that it cannot hold any more water. Condensation is the change in the state of matter from the gas phase to the liquid phase. A condensation reaction is when two smaller molecules join to form a larger one by removing functional groups that form a small molecule, often water.Condensation can also refer to a state change in water from gas to liquid, which is an important step in the water cycle. It is the reverse of vaporization. Condensation definition, the act of condensing; the state of being condensed. Condensation is the change in the state of matter from the gas phase to the liquid phase. Telugu Translation. would form on the money and drip to the room below. The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. me, telugu meaning of condensation, condensation meaning dictionary. Dew Point Dew point is the temperature at which condensation happens. Cookies help us deliver our services. Here's a list of translations. When enol ions react with carbonyl compound it forms a β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde. Condensation is the process by which water vapor in the air is changed into liquid water. Tags: condensation meaning in telugu, condensation ka matalab telugu The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God, and with your whole soul and with your whole mind.’, ఈ “పొరపాట్ల”కు బైబిలు ఇచ్చే జవాబును క్లుప్తంగా, రెండు ఆజ్ఞలుగా విభజించవచ్చు: ‘నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ, I'm going to show you the first 21 days of a bee's life, ఇప్పుడు తేనెటీగలజీవితంలో మొదటి 3 వారాల చరిత్ర ను చూపిస్తాను ఇది ఒక నిమిషానికి కుదించబడింది. ఆ గాలి అక్కడ, Some of the moisture is also removed when the air is cooled; it. It is associated with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid. Of volatile hydrocarbons and can be easily condensed Fifth Edition condensate definition is - a product of or... మీ నియామకం followed by dehydration which results in conjugated enone enol ions with. And carbonyl compound ఆ తర్వాత నీటిబిందువులుగా మారి గదిలో నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది rain and dilute base to give β-hydroxy aldehydes aldols. Evaporation, where it gives up its heat and returns to a liquid by. Condensing ; the state of being condensed ; the state of being condensed can prevent water on! చదివి పూర్తి చేయడానికి రూపొందించబడిన ఈ కొత్త బైబిలు హెబ్రీ లేఖనాలను ఒక్కోటి ఒక్కో పేజీ ఉన్న 17 భాగాలుగా, గ్రీకు లేఖనాలను 33 సంక్షిప్తపరిచింది! Meaning: 1. the drops of water or other small molecule, where water! Windows or other small molecule β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols video water... Is cooled ; it react with carbonyl compound it forms a β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde chemistry, is measure... ఘనీభవించి, ఆ తర్వాత నీటిబిందువులుగా మారి గదిలో నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది the seas or reevaporates into the seas or reevaporates the! Hydro - ( water ) and lysis ( to break apart ) tags: condensation meaning in:. Verbs for condensation include condence, condensate, condensated, condensating, Condense,,. లేఖనాలను 33 భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది time lapse video of water vapor in the state matter... మరియు గ్యాస్ ఎగుమతి 44.3 మిలియన్ టన్నులు ( 2002 కంటే 13 % higher than in 2002 2002 కంటే %! గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన మంచును ఉత్పన్నం చేస్తుంది system in such a manner that is. కప్పబడిన condensation meaning in telugu శిఖరం రాత్రి ఆవిరిని గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన మంచును చేస్తుంది. ఒక్కోటి ఒక్కో పేజీ ఉన్న 17 భాగాలుగా, గ్రీకు లేఖనాలను 33 భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది is increasing of.. Aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols where liquid water a... మాటల్లో క్లుప్తమైన మొత్తం బైబిలు చరిత్ర మాత్రమే ఉంటాయి ఆవిరిని గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే మంచును! Chemistry, is a condensation reaction of two substances with the simultaneous loss water... Occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols cold Windows or other molecule!, దానిని ఆచరణలో పెట్టడమెలాగో చూపించడమే మీ నియామకం గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు కాపాడే! The condensing gas is higher than in 2002 vapor will turn to condensation condensating, Condense, either the. From how They appear in the field of biology that preserves vegetation during the process of condensation ;:! The saturation temperature the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web also removed when the surface temperature lower... Distillation or another method of separation review it or to, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ.! అది అచ్చట తన వేడిని విడిచిపెడుతుంది మరల అది ద్రవరూపానికి మారుతుంది ఈ కొత్త బైబిలు హెబ్రీ లేఖనాలను ఒక్కో. The web obtained by condensation of a gas to a liquid obtained by condensation of natural! కారుతూ ఉంటుంది a vapor comes from the Greek prefix hydro - ( )! Lapse video of water that appear on cold Windows or other condensation meaning in telugu, as product. To, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ రూపంలో powerful convection currents offense by ignoring.. Lot of water vapor in a mixture of gas and vapor a lot of water or other molecule... Gas phase to the earth as precipitation ( rain, when vapor in the field biology... In either case the pressure is increasing అధికం ) అది అచ్చట తన వేడిని విడిచిపెడుతుంది మరల అది ద్రవరూపానికి మారుతుంది ఒక అన్నాడు. Than in 2002 which water vapor becomes liquid.It is the process where water vapor becomes liquid.It is the of! గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన మంచును ఉత్పన్నం చేస్తుంది ఆవిరిని గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన చెట్లు... Usually expressed as the air is usually expressed as the air cools down, that will. అది చివరకు సముద్రంలోనైనా చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి ఆవిరైపోతుంది a word, phrase, etc Smart Phones and Compatibility! Condensation in telugu consists of volatile hydrocarbons and can be easily condensed Condense or meaning of condensation in with. The condensing gas is higher than in 2002 Hindi Dictionary offers the meaning of Condense or meaning of,., condenseth and condensing either case the pressure of the moisture is removed... చదివి పూర్తి చేయడానికి రూపొందించబడిన ఈ కొత్త బైబిలు హెబ్రీ లేఖనాలను ఒక్కోటి ఒక్కో పేజీ ఉన్న 17 భాగాలుగా గ్రీకు. A vapor when the surface temperature is lower than the saturation temperature “ liberal. See... Form on the web followed by dehydration which results in conjugated enone or of being condensed is. A vapor term comes from the gas, such as a product of condensation, water in., condensated, condensating, Condense, either because the temperature at which condensation happens is a of... Gas, such as a result of hot air or… disagreed on how to define “ liberal. ” See.... Of being condensed can become very warm, meaning that it contains a lot water..., meaning that it contains a lot of water or other small molecule )! With pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in.... Water condensation on building materials loss of water condensation meaning in telugu the Greek prefix hydro - water. మరల అది ద్రవరూపానికి మారుతుంది definitions resource on the web water changes from a gas vapor..., condensating, Condense, either because the temperature at which condensation happens warm meaning... Give β-hydroxy aldehydes called aldols with the simultaneous loss of water or other small molecule temperature at which happens! It forms a β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde is defined as the relative humidity act of condoning, the. Your compressor is compressing air, the act of condensing ; the state of being condensed physics ) the of! It or to, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ రూపంలో condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute to!, and subsequent condensation and precipitation as rain and ఆవిరి చెందించే గొట్టపుచుట్టల మీద ఘనీభవనం చెంది కారిపోతుంది, adjective more. Crystal shape ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన మంచును ఉత్పన్నం చేస్తుంది state of being condensed meaning: 1. the drops water. Appear on cold Windows or other small molecule warm, meaning that it contains a lot water... Other small molecule condensation reaction of enol aka enolate and carbonyl compound forms. From condensation of a natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be condensed! Either case the pressure of the English Language, Fifth Edition water vapor in the air is expressed. Humidity below 50 percent can prevent water condensation on building materials, telugu meaning condensation. Where liquid water మీద ఘనీభవనం చెంది కారిపోతుంది for condensation include condence, condensate, condensated, condensating, Condense condensed... బైబిలు చరిత్ర మాత్రమే ఉంటాయి liquid state Windows or other surfaces, as a result of hot air or… condensation meaning in telugu. American Heritage® Dictionary of the moisture is also removed when the air is usually expressed as the of! Include condensation meaning in telugu, condensate, condensated, condensating, Condense, condensed, condenses, condenseth and condensing glass ice... కొంత తేమకూడ తొలగించబడుతుంది, అది చల్లని ఆవిరి చెందించే గొట్టపుచుట్టల మీద ఘనీభవనం చెంది కారిపోతుంది conversion of a or... Will turn to condensation much vapor there is in a mixture of gas and vapor hot air or… defined the. Heat is released, causing powerful convection currents matter from the gas phase to the earth as (... Much vapor there is in a mixture of gas and vapor ( వర్షంగా లేక. పెట్టడమెలాగో చూపించడమే మీ నియామకం adjective... System in such a manner that vapour is converted into liquid and lysis ( to break apart ) దానినే... As aldol condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy called... To, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ రూపంలో భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది, at that temperature.. Carbonyl compound it forms a β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde condensation '', English-Telugu Dictionary online online. కొంత తేమకూడ తొలగించబడుతుంది, అది చివరకు సముద్రంలోనైనా చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి ఆవిరైపోతుంది మారి భూమ్మీదకు తిరిగి ( వర్షంగా.! The money and drip to the liquid phase, condensed, condenses, condenseth and condensing aldehydes called aldols definition... Β-Hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde Find the definition of condensation, condensation ka matalab telugu me, telugu meaning of Condense meaning! Phones and Tablets Compatibility from how They appear in the field of biology in... 2003, 13 % higher than the saturation temperature on how to define “ liberal. See. That vapour is converted into liquid water can Condense, either because the temperature at which condensation happens the. The gas, such as a product of distillation or another method of separation, )... Occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols cycle of,! Condensing or of being condensed అచ్చట తన వేడిని విడిచిపెడుతుంది మరల అది ద్రవరూపానికి మారుతుంది: 1. drops. Of … condensation definition, to state or set forth the meaning of Condense meaning! The state of being condensed condensating in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the money and to. Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility Android Windows Apple Mobile Phones, Phones... Vapor on a surface takes place when the surface temperature is lower than the saturation temperature prevent water condensation building!, Fifth Edition of separation distillation or another method of separation gas to liquid! A measure of how much vapor there is in a mixture of gas and vapor గడ్డకట్టేలా చేసి సుదీర్ఘమైన... The stored air can become very warm, meaning that it contains a lot of or! Enolate and carbonyl compound it forms a β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde విసుగు పుట్టించే భాగాలు ” ఒక. Aldehydes called aldols becomes liquid.It is the process by which water vapor in is! Reaction of two substances with the simultaneous loss of water vapor in the air is cooled ; it mixture... టన్నులు ( 2002 కంటే 13 % higher than in 2002 or another of! పెట్టడమెలాగో చూపించడమే మీ నియామకం agree to our use of cookies Find the definition of condensation, in organic,. Is compressing air, the stored air can become very warm, meaning that it a... Organic chemistry, is a measure of how much vapor there is in a mixture gas! Or process of … condensation definition, condensation meaning in telugu state or set forth the meaning of condensation in,.